top of page

Privacyverklaring Mitch Fotografie

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Mitch Fotografie persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in relatie tot de website www.mitchfotografie.nl en de diensten aangeboden door Mitch Fotografie.

 

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verzamelde Informatie

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten, met ons communiceert of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of updates. Deze informatie kan uw naam, contactgegevens, betaalinformatie, voorkeuren en andere relevante gegevens bevatten.

2. Gebruik van Informatie

We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, uw ervaring op onze website te personaliseren, communicatie met u mogelijk te maken, facturering uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen ook anonieme gegevens gebruiken voor statistische en analytische doeleinden.

3. Delen van Informatie

We zullen uw persoonlijke informatie niet delen, verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of wanneer dit wettelijk vereist is.

4. Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Ondanks onze inspanningen kunnen we echter de absolute veiligheid van uw gegevens niet garanderen.

5. Uw Rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, of toestemming intrekken als die is verleend.

6. Cookies

Onze website maakt mogelijk gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring te verbeteren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te beheren, maar houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

7. Commercieel Gebruik van Foto's

Als Fotograaf behouden we het recht om de foto's die tijdens onze dienstverlening zijn gemaakt, te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan onder meer het gebruik omvatten in onze portfolio, op onze website of in promotionele materialen. Wanneer commercieel gebruik plaatsvindt, zullen we altijd zorg dragen voor de privacy en anonimiteit van de betrokken personen, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is verkregen.

8. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, uw gegevens of onze praktijken, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-08-2023. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, dus controleer regelmatig op updates.

bottom of page